The development of pu software

Add new comment

Ik kan je nog steeds volgen. Het is net als in menselijke relaties. Als je constateert en accepteert dat er een kloof is, dan kun je besluiten wat je hiermee wil en kan. En als de intentie er is om deze kloof te dichten of te overbruggen, dan komt er een oplossing. Ik ben benieuwd

You must have Javascript enabled to use this form.

Subscribe to series "the development of pu-software"

You must have Javascript enabled to use this form.