In samenwerking met het Mirdan Instituut werkt Orgis aan de ontwikkeling van niet-weten technieken.

Wanneer twijfel en niet-weten door werknemers in een organisatie zichtbaar gemaakt worden, dan wordt de betrouwbaarheid van de kennis van die organisatie groter.
Het wordt duidelijker wat wel en niet betrouwbaar is.
De waarde van het zichtbaar maken van twijfel en niet-weten is enorm.

Orgis speelt een leidende rol in de ontwikkeling van niet-weten technologieën.

Orgis biedt aan:

  • Niet-weten workshops: Introductie van niet-weten technieken.
  • Niet-weten analyses: Een kennismaking met de kernmethodes voor het zichtbaar maken van niet-weten dmv een workshop. Vervolgens worden samen met werknemers de processen in een organisatie ge-analyseerd op waar en hoe niet-weten technieken waarde toevoegen.
  • Niet-weten implementaties: Hulp en advies bij het implementeren van niet-weten technieken in organisaties.

De technieken kunnen beschikbaar komen als Open Source.

Niet-weten technieken zijn geschikt voor organisaties die vragen hebben over hun strategie en voor organisaties die het nivo van hun kennismanagement willen verhogen.

De volgende technieken zijn in actieve ontwikkeling:

1: Niet-weten Tool voor CiviCRM

Een CRM of ERP systeem die heel erg goed is gemaakt zal bij oplevering 90-95% van de werkwijze van een organisatie kunnen ondersteunen. In de loop der jaren daarna zal de organisatie veranderen, uit zichzelf of gedwongen door de markt of regelgeving.
De kloof tussen systeem en realiteit wordt zo langzaam maar zeker steeds groter.

In veel gevallen betekent dat vooral frustratie voor de werknemers die het systeem het meest gebruiken.
De kennis over de gaten in het systeem blijft dan lang bij die werknemers en komt (te) laat bij mensen hoger in de organisatie.

De twijfels en de frustraties van de werknemers blijven op de werkvloer, terwijl die veel waarde bevatten over de staat van het systeem en de kwaliteit van de data en de processen erin.

Orgis heeft samen met het Mirdan Instituut de eerste Niet-Weten tool gemaakt die dit probleem deels ondervangt.
Een CRM gebruiker kan zijn twijfel bij een CRM-contactpersoon aangeven door middel van een getal.
Daarbij kan de gebruiker de twijfel omschrijven en een mogelijke oplossing aandragen.
Voor alle andere gebruikers wordt daarna door middel van overzichtelijke iconen duidelijk dat er een twijfel is ge-uit bij dit contactpersoon. Met 1 druk op de knop kan die gebruiker zien welke twijfel er is en kan zelf besluiten of er wat mee gedaan wordt.

Door op deze manier de twijfel van een organisatie zichtbaar te maken wordt de kloof tussen systeem en realiteit ook zichtbaar.
De mate van twijfel en de aard van de twijfel kan via rapporten getoond worden en geeft een heldere indicatie voor de betrouwbaarheid van de data en van het systeem zelf.

Lees meer...

2: Office Tools

Het niet-weten teken onder een knop bij Microsoft Office of bij Open Office. Op de plek van cursor wordt het niet-weten-teken geplaatst, met een automatisch volgnummer en de mogelijkheid tot tekst: Wat weet je niet?

Er zijn de volgende mogelijkheden om de pu-items zichtbaar te maken:
-tekstwolkjes in de tekst
-voetnoot-achtige tabel per bladzijde
-voetnoot-achtige tabel per hoofdstuk
-voetnoot-achtige tabel per document

Op deze wijze kun je niet-weten aangeven in alle documenten van een organisatie, met de mogelijkheid om per document een overzicht te krijgen waar niet-weten elementen voorkomen. Dit vraagt veel training van de gebruikers van het systeem.

3: CRM - metavelden

Niet-weten meta-velden toevoegen aan CiviCRM. CiviCRM is een Open Source Customer Relationship Management systeem die door zijn open karakter bijzonder geschikt is om plugins te maken om niet-weten functionaliteit toe te voegen.

Een voorbeeld: bij een telefoonveld heb je nu maar 2 mogelijkheden: of er staat een nummer, of er staat niks.  Maar die niks kan een heleboel betekeken:
*simpelweg nog niet ingevuld
*iemand heeft geen telefoonnummer
*je weet het nummer niet
*je weet niet of ie een nummer heeft

Een metaveld erbij met handige icoontjes is dan een oplossing:
-ik weet dat hij geen nummer heeft
-ik weet niet of zij een nummer heeft
-ik weet dat hij een nummer heeft, maar niet welke

Dan kun je zoeken op iedereen waarvan je weet dat die geen telefoonnummer heeft (dat kan nu helemaal niet).
Uiteraard kan dit meta-veld dan ook toegepast worden op andere velden en situaties in het CRM, zoals wanneer het CRM wordt gebruikt als sales tool (heeft iemand interesse of is dat nog onbekend) of als een dossier van een medische praktijk (niet weten welke ziekte iemand heeft)

4. Kennismanagementsystemen

Voor het Content Management Systeem drupal waarmee kennismanagementsystemen kunnen worden gebuikt worden tools gemaakt om niet-weten zichtbaar te maken. Het is een combinatie van bovenstaande Office Tools en de CRM-metavelden. In een kennismanagementsysteem wordt zowel kennis gedeeld in teksten waarbij de denkwijze van de Office Tools van pas komt als in gestructeerde koppelingen van velden, waarbij de denkwijze van de CRM-metavelden van toepassing is.

5: pu-prioriteits tool

Maak het niet-weten zichtbaar met de pu-prioriteits tool aan de hand van vragenlijsten. Identificeer of de niet-weten elementen kunnen worden opgelost, vermeden of geaccepteerd. En geef ze prioriteit.