Front Page Slideshow - EN

Welkom bij Orgis

U vertrouwt op actuele en adequate informatie bij de groei van uw onderneming. Hiervoor ontwikkelt en levert Orgis websites, kennismanagementsystemen en CRM software uitgaande van uw wensen en omstandigheden. Maar wat doet u als wensen en omstandigheden nog niet geheel duidelijk zijn of (blijvend) aan verandering onderhevig zijn? Dan vertrouwt u juíst op Orgis.

De effectiviteit van informatie en kennismanagement zit in het bewust maken en het organiseren van dat wat u (nog) niet weet. Net als andere bouwers van websites en CRM software organiseert Orgis uw data, zodat deze vindbaar en inzetbaar is. Orgis gaat echter nog een stap verder. Geïnspireerd door de Mirdan filosofie benoemt en organiseert Orgis de kennis die nog niet aanwezig is of waaraan getwijfeld wordt. Door direct te erkennen dat voor sommige thema’s nog geen oplossing voorhanden is, wordt de ‘onwetendheid’ gecategoriseerd. Met Orgis krijgt u de rust en de ruimte om erover na te denken, het te delen met anderen, het even opzij te leggen om er later op terug te komen.

Websites en kennismanagementsystemen van Orgis werken altijd optimaal met de beschikbare informatie. Onwetendheid wordt niet ontkend, maar juist georganiseerd. Niet weten of niet begrijpen zijn toegevoegde waarden, waarmee Orgis uw kennismanagement tot een succes maakt.

Orgis heeft een voorkeur voor open source software, met name Drupal en CiviCRM.

Orgis is één van de oprichters van het Trinfinity Netwerk, een internationaal netwerk van internet specialisten.

Orgis is gevestigd in Doetinchem