Niet-weten advies

Niet-weten advies gaat er over hoe je niet-weten kan toepassen in een organisatie of project.

Door zichtbaar te maken wat je niet-weet kan het een belangrijke rol gaan spelen.
Het doel is om open te staan voor onbekende elementen in je dagelijkse werk.
Dit levert zowel creativiteit op als meer oog voor bedreigingen.

Het advies kan gericht zijn op de organisatie of de vorm krijgen van leiderschapsadvies.