De ontwikkeling van pu-software

Reactie toevoegen

De kosten van onbetrouwbare data

De ontwikkeling van pu-software - blog 5

Pu-software is toegepaste filosofie. Pu is een woord uit de mirdanfilosofie. Het staat voor alles dat we niet weten of begrijpen.
In deze nieuwe blogserie 'De ontwikkeling van pu-software' neem ik je de komende maanden mee in het toepassen van pu in software.
De vijfde blog in de serie: "De kosten van onbetrouwbare data", over de financiële schade van het niet gebruiken van pu-technologie

De kosten van onbetrouwbare data

Hoeveel kost onbetrouwbare data?

In 2002 is er een onderzoek naar de kosten van onbetrouwbare data gedaan door het Data Warehousing Institute. Zij kwamen tot het bedrag van 600 miljard dollar voor de VS.
Hoeveel dat is voor Nederland in 2016? Geen idee, pu, maar dat het veel is, lijkt zeker.

Het is van groot belang dat een organisatie onbetrouwbare data kan herkennen.

Dat kan op vele manieren, technisch en organisatorisch.
Een van de  beste middellen om onbetrouwbare data te herkennen wordt vaak niet gebruikt: de inschatting van werknemers.
Zij gaan dagelijks om met de data, ze weten welke gegevens de organisatie nodig heeft.

De vraag is: hebben zij de beste middelen om aan te geven dat ze data niet vertrouwen?
Kunnen zij hun twijfel aangeven over de data die zij zien?
Of laat je als organisatie deze goudmijn aan twijfel en niet-weten aan je voorbij gaan?

In the public domain, from TaxRebate.org.uk
Wanneer twijfels makkelijk getoond en gedeeld kunnen worden, dan maak je kennis over de onbetrouwbaarheid van data in je organisatie zichtbaar.
Met inzicht in welke gegevens wel betrouwbaar zijn als resultaat.

Hoe ziet zo'n data-kwaliteits-systeem die twijfels en niet-weten zichtbaar maakt eruit?

CiviCRM

De eerste software met pu-technologie was CiviCRM.
CiviCRM is een adressenbeheersysteem voor non-profitorganisaties.
Orgis heeft een CiviCRM extensie gemaakt waarmee je pu kan opmerken en kan delen met medegebruikers.

Wat je na installeren ziet is een pu-teken bij elk contact.

Het geeft een indicatie of er twijfel is over dit contact.

Wanneer een gebruiker een twijfel heeft over dit contact en dit aangeeft, dan verandert de kleur en de grootte.
Andere gebruikers zien dit en kunnen er op reageren.

Er zijn verschillende soorten pu-categoriëen die je kan aangeven.
Elk pu-identificatie-punt kun je:
oplossen
vermijden
erkennen

De oplossen- punten kun je als actielijst gebruiken. Pu's die je kan oplossen kun je inplannen.
Bijvoorbeeld: dit adres klopt waarschijnlijk niet.

Bij een vermijden-punt is het belangrijk dat ook andere mensen weten dat je dat het beste kan vermijden.
Bijvoorbeeld: dit is een onbetrouwbare leverancier.

Een erkennen-punt geeft aan dat in het huidige systeem er een pu is die niet oplosbaar of te vermijden is.
Bijvoorbeeld: een klant vraagt om een extra dienst, die wij als organisatie nu niet aanbieden.

De oplossen- en vermijden-punten geven de kans om de waarde van data te vergroten, door de twijfel en het niet-weten te delen kunnen collega's er gebruik van maken en er actie op ondernemen.
De erkennen-punten geven inzicht in de kloof tussen wat het systeem nu kan en wat de realiteit van de organisatie verwacht.
Rapporten van erkennen-punten vergroten de capaciteit van organisaties om zich op tijd aan te passen aan veranderende situaties.

Pu in de organisatie maakt niet-weten en twijfel zichtbaar, dat vergroot de waarde van de communicatie en maakt dat organisaties sneller begrijpen wanneer aanpassen nodig is.
Pu in organisaties is nodig voor elke organisatie in een veranderende markt of samenleving.

CiviCRM is de eerste software met pu-technologie.
Er zijn er al meer.
In de volgende blogs gaan we het hebben over Project Management en Interne Communicatie toepassingen.

Wil je pu inzetten in een organisatie? Neem contact op.

Mocht je interesse hebben in de filosofie van pu buiten technologie kom dan eens naar een "Zingeving en Niet-Weten"-workshop.
De volgende is in Arnhem op 23 sept aanstaande.

Aanmelden serie "de ontwikkeling van pu-software"

En krijg elke volgende blog in je mailbox.