De ontwikkeling van pu-software - blog 4

Pu-software is toegepaste filosofie. Pu is een woord uit de mirdanfilosofie. Het staat voor alles dat we niet weten of begrijpen.
In deze nieuwe blogserie 'De ontwikkeling van pu-software' neem ik je de komende maanden mee in het toepassen van pu in software.
De vierde blog in de serie: "Twijfel delen is het nieuwe goud", over de meerwaarde van twijfel in een geautomatiseerde wereld.

Twijfel delen is het nieuwe goud

Pu is het woord voor wat we niet begrijpen volgens de Mirdanfilosofie (blog 1).

Er is een grens tussen weten en niet-weten die we regelmatig tegenkomen (en meestal negeren, blog 2).
Een voorbeeld van zo'n grens: Computers worden gemaakt volgens simpele regels, terwijl wij leven in een wereld die vaak niet in de vakjes van de computer past (blog 3).

Er is een kloof, tussen de kenbare, programmeerbare, begrijpbare wereld van computers en de onkenbare, diep complexe wereld van ons.

We kunnen die kloof zichtbaar te maken met pu.
En met het symbool voor pu:
Symbool voor niet-weten: pu

Wanneer een gebruiker van software aan kan geven dat zij iets niet weet of er over twijfelt dan genereert dat informatie over de kloof.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een werknemer zoekt adresinformatie op in het computersysteem van zijn bedrijf. Hij kent de persoon die hij zoekt
en ziet dat de werkgeverinformatie niet meer klopt, maar hij weet niet waar die persoon nu werkt.
Als hij tijd had zou hij het uitzoeken, maar die tijd heeft hij niet.
Omdat het computersysteem pu-software bevat kan hij snel aangeven: Ik twijfel bij deze informatie, de werkgever klopt waarschijnlijk niet.
Andere gebruikers kunnen dit ook zien en zullen niet zo maar de werkgeverinfo gebruiken. Als ze de persoon of het bedrijf bellen, kunnen ze het navragen en de informatie aanvullen.
Het delen van de twijfel zorgt er voor dat de informatie beter wordt gebruikt en op organische wijze wordt verbeterd.

 

Golden People love Gold Jewelry Robots

Voorbeeld 2

Je werkt bij een natuurvereniging. Een lid belt op, zij zou graag lid willen blijven, maar kan tijdelijk niet het volledige bedrag betalen.
Je zou haar tegemoet willen komen, maar jouw vereniging en de software heeft die mogelijkheid niet.
Door middel van de pu-software geef je bij deze persoon de situatie aan.
Het hoofdkantoor ziet jouw twijfel met het commentaar en besluit na de volgende vergadering de lidmaatschappen aan te passen en geeft opdracht om de software te veranderen.
Het delen van deze twijfel zorgt er voor dat de software en de organisatie zich beter aanpast aan vragen uit de samenleving.

Voorbeeld 3

Je werkt samen met een groep mensen om het toekomstige watertekort in India in kaart te brengen.
Naast de vragen, antwoorden en documenten die je verzamelt geeft de pu-software je de mogelijkheid om twijfels en niet-wetens met elkaar te delen.
Zo verzamel je niet alleen de kennis die er is, maar krijg je ook inzicht in de kennis die nog nodig is om het probleem te kunnen aanpakken.

Waarde

Een slimme verzameling van pu functionaliteit kan bij heel veel soorten software de twijfel van gebruikers zichtbaar maken.
Twijfel die gedeeld wordt zorgt ervoor dat andere gebruikers beter de waarde kennen van de gegevens die ze bekijken.
Twijfel die in slimme rapporten getoond wordt laat aan het management zien in hoeverre de software nog wel functioneert volgens de noden van de veranderende organisatie.

Het is met pu-software dat de kloof tussen systeem en realiteit zichtbaar gemaakt kan worden en deels overbrugd.
Het delen van twijfel vergroot de waarde van computersystemen in grote mate, het is essentieel in een gecomputeriseerde samenleving.

Twijfel delen is het nieuwe goud.

In blog 5 laat ik een versie zien van pu-software, gebruikt bij een CRM-systeem.

Welke software zou volgens jou beter worden door pu functionaliteit?