Front Page Slideshow

Welkom bij Orgis

Orgis geeft inzicht in het belang van twijfel en niet-weten voor organisaties. Het maakt daarvoor gebruik van de ideëen van de Mirdan-filosofie.

Inzicht krijgen in de twijfels en het niet-weten van medewerkers is voor elke organisatie in een snel veranderende situatie van levensbelang.
Orgis heeft verschilllende methoden en technieken om dat boven water te krijgen en effectief te kunnen inzetten bij beslissingen en in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Inzicht in twijfel en niet-weten zorgt op een organische manier voor een zich blijvend aanpassende organisatie.

Orgis geeft workshops, organisatie-advies en advies bij het maken van software om uw organisatie te helpen dit inzicht te verkrijgen.

Orgis is één van de oprichters van het Trinfinity Netwerk, een internationaal netwerk van internet specialisten.

Orgis is gevestigd in Doetinchem.